Rodinné domy

Chrastava

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (85,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (83,7 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 1,8 mil. Kč
Místo stavby - Chrastava
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2004

Rodinný dům je dvoupodlažní nepodsklepený s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 10,1 × 7,5 m. Střecha je sedlová. Hlavní vstup je na severní straně. V domě je obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, technická místnost, ložnice a zimní zahrada.

Obvodové zdi jsou z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D. Vnitřní nosné zdi jsou z cihelných bloků POROTHERM tl. 240 mm.

Stropní konstrukce jsou tvořeny válcovanými profily č. 140 a deskami HURDIS s rovnými čely.

Krov sedlové střechy je vaznicový. Střešní krytina je z betonových tašek.

Liberec

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (60,3 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (73,4 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 2,8 mil. Kč
Místo stavby - Liberec
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2003

Rodinný dům je jednopodlažní nepodsklepený s půdorysem tvaru L o rozměrech 20,0 × 15,3 m. Střecha je valbová. Hlavní vstup je na jihozápadní straně. V domě je kuchyň, jídelna, obývací pokoj, sociální zařízení, technická místnost, ložnice a zimní zahrada. S rodinným domem je hmotově spojena dvojgaráž. Z obývacího pokoje a ze zimní zahrady je možnost vstupu na zahradu.

Obvodové zdi jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D. Vnitřní nosné zdi jsou z cihelných bloků POROTHERM tl. 240 mm.

Krov valbové střechy je tvořen sponkovanými příhradovými vazníky, střešní krytina betonovými taškami.

Liberec

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (76,0 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (48,5 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (100,1 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 2,6 mil. Kč
Místo stavby - Liberec
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2002

Rodinný dům je jednopodlažní s obytným podkrovím nepodsklepený s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 10,0 × 8,8 m. Střecha je sedlová.

Prostorové uspořádání je přizpůsobeno osazení do svažitého terénu s přístupem shora z jižní strany. 1. NP je na jižní straně částečně zapuštěno do terénu. Z této strany jsou situovány vstupní dveře na výškové úrovni +1,99m nad úrovní podlahy prvního NP. Podlaha severní části 1. NP s obytnou kuchyní a pokojem je 0,3 m nad terénem. Z obývacího pokoje je přístupná obytná zahradní terasa před jižním průčelím domu.

Vstup do domu je veden přes zádveří, kterým se prochází do haly se schodištěm. Vstupuje se na úroveň mezipodesty.

Vnitřní prostory jsou rozděleny na denní obytnou zónu v 1. NP, sestávající z haly se šatnou, WC, obývacího pokoje a obytné kuchyně, a klidovou zónu ve 2. NP s ložnicemi a koupelnou.

Na úrovni 1. NP je přistavěná garáž, která je dilatována od vlastního domu. Její plochá střecha slouží jako terasa.

Nosné vnitřní i obvodové stěny jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 150 mm. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 100 mm. Nenosné obvodové zdivo a příčky jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic.

Strop nad 1. NP je spřažené konstrukce z prefabrikovaných dílců (filigránů).

Krov sedlové střechy je vaznicové soustavy. Krytina je tvořena betonovými taškami.

Chrastava

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (142,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (70,2 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 3,2 mil
Místo stavby - Chrastava
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1998

Rodinný dům je dvoupodlažní nepodsklepený s půdorysem tvaru L o rozměrech 18,2 × 12,4m. Střecha je polovalbová. Hlavní vstup vede do 1. NP, kde je kuchyň, jídelna, obývací pokoj, sociální zařízení, prádelna a kotelna. Z obývacího pokoje je možnost vstupu na zahradu.

Ve 2. NP jsou umístěny tři pokoje a sociální zařízení.

Obvodové zdi tl. 300 mm jsou z cihelných bloků POROTHERM a jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem o tl. 120 mm.

Stropy jsou z keramobetonových nosníků vyztužených tvarovanou prostorovou výztuží a z vložek MIAKO - systém POROTHERM.

Krov polovalbové střechy je vaznicový s ocelovými vrcholovými vaznicemi 2 × U-200 podepřenými ocelovými sloupky 2 × U 120. Ostatní prvky krovu jsou dřevěné.

Benecko

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (76,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (81,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (76,1 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 3,5 mil. Kč
Místo stavby - Benecko
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1997

Dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům je postaven ve velmi svažitém terénu. Výškový rozdíl na parcele činí cca 6 m. Z tohoto důvodu je dům výškově „odskočený“ a zastřešen je dvěma střechami s hřebeny v různých úrovních. Půdorysné rozměry jsou cca. 11,0 × 13,5m. Hlavní vstup vede do 1. PP, kde je dále šatna, sklad nářadí, dílna, WC a garáž. Podlaha garáže je s ohledem na konfiguraci terénu o 1,4 m níže než podlaha 1. PP. Před objektem je z důvodu vyrovnání výškového rozdílu navržena terasa.

V části prvního NP jsou umístěny dva pokoje pro hosty. Tato část má samostatný vstup. Každý pokoj má samostatné sociální zařízení. Oba pokoje mají společnou kuchyňku. Do této kuchyňky je možný vstup z chodby bytu. Z chodby je dále vstup do sprchy, WC, kotelny, jídelny a obývacího pokoje. Z této chodby je také východ na zahradu. Další východ , tentokrát na terasu, je navržen z jídelny. Jídelna je propojena s kuchyní a s obývacím pokojem. Obývací pokoj je řešen tak, aby z něj byl možný vstup po schodišti na galerii ve 2. NP. Proto je také světlá výška obývacího pokoje přes dvě podlaží.

Ve 2. NP je odpočinková zóna rodinného domu s ložnicemi a koupelnou.

Obvodové zdi tl. 440 mm jsou z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D, vnitřní zdi tl. 250 mm z bloků POROTHERM 24 P+D.

Stropy jsou z keramobetonových nosníků vyztužených tvarovanou prostorovou výztuží a z vložek MIAKO 19/62,5 P - systém POROTHERM.

Krov sedlové střechy je vaznicový s ocelovými vaznicemi 2 × U-180, resp. dřevěnými vaznicemi 120 × 200 mm. podepřenými štítovými a vnitřními příčnými nosnými zdmi a uprostřed dřevěnými sloupky. Ostatní prvky krovu jsou dřevěné.

Malá skála

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (73,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (81,0 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (111,3 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 2,6 mil Kč
Místo stavby – Malá Skála
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1995

Dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům je půdorysně ve tvaru písmene L o nestejných délkách stran. Dům má jeden hlavní a jeden vedlejší vstup. Hlavní vstup je orientován k ulici a navazuje na něj vstupní hala. Vedlejší vstup vede z terasy do místnosti s bazénem.

V rodinném domě jsou tři ložnice, kuchyň, obývací pokoj, místnost s bazénem, dílna, sklep, garáž a 2× sociálním zařízením.

Obvodové zdi nadzemního podlaží jsou z porobetonových tvárnic „Hebel“ o tl. 375 mm, podzemního podlaží z cihel plných.

Příčky tl. 150 a 100 mm jsou rovněž ze zdiva „Hebel“.

Krov sedlové střechy je vaznicový s dřevěnými vaznicemi 120 × 200 mm podepřenými štítovými a vnitřními příčnými nosnými zdmi a uprostřed dřevěnými sloupky. Ostatní prvky krovu jsou rovněž dřevěné.

Liberec

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (73,1 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (62,9 kB)

Investor: Soukromá osoba
Investiční náklady: 2,2 mil. Kč
Místo stavby - Liberec
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1994

Jednopodlažní částečně podsklepený rodinný dům je půdorysně ve tvaru písmene L o nestejných délkách stran. Dům má jeden hlavní a tři vedlejší vstupy. Hlavní vstup je orientován k ulici a navazuje na něj vstupní hala. Vedlejší vstupy vedou do garáže, do dílny a z terasy do obývacího pokoje.

V tomto rodinném domě jsou čtyři ložnice, dvě kuchyně, obývací pokoj, dílna, sklep, garáž a 2× sociální zařízení.

Obvodové zdi nadzemního podlaží jsou z pórobetonových tvárnic „Hebel“ o tl. 375 mm, podzemního podlaží z cihel plných.

Příčky tl. 150 a 100 mm jsou rovněž ze zdiva „Hebel“.

Krov je tvořen sbíjenými vazníky z profilů 180 × 32 mm, krytina asfaltovými šindeli na bednění tl. 24 mm.