Průmyslové stavby

Varnsdorf-TOS-sklad. hala

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (52,4 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (52,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (71,5 kB)

Varnsdorf – skladová hala
Investor: TOS Varndorf a.s.
Investiční náklady: 32 mil. Kč
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2000

Skladová hala je obdélníkového půdorysu o rozměrech 49,15 × 22,5 m. Její střecha je plochá se spádem k atikám. Jde o jednolodní halu, která je v jedné polovině dvoupodlažní. V levé části od hlavního vchodu je skladování řešeno pomocí regálů pojíždějících po kolejnicích v podlaze a příhradovými pevnými regály spojenými ve třech úrovních obslužnými plošinami. Stavebně je k těmto jednotlivým podlažím přivedeno požární schodiště a výstupy do výtahové šachty.

V objektu je v 1. NP vedle schodiště umístěna akumulátorovna, kancelář a sociální zařízení. V pravé části je umístěna strojovna ústředního topení. Ve 2. NP je sociální zařízení a „pohotovostní“ šatna pro odkládání svršků v zimním období. (V závodě jsou centrální šatny s umývárnami). Ve 2. NP je dále denní místnost, úklidová komora a prostor pro parkování čisticího stroje.

Před jihovýchodním průčelím je zásobovací rampa zastřešená vykonzolovanou pultovou střechou. Na rampě je osazen vyrovnávací pružinový můstek.

Svislé nosné konstrukce jsou z převážné části tvořeny montovanými železobetonovými sloupy. Pouze schodišťové zdi jsou z cihelných bloků POROTHERM® 24.

Obvodové stěny byly provedeny z montovaných prefabrikovaných železobetonových sendvičových dílců tl. 250 mm.

Stropy jsou filigránové - tenké železobetonové desky s výztuží spřažené s monolitickou deskou.

Střešní železobetonové žebírkové panely jsou uloženy na předpjatých sedlových vaznících.

Střecha je jednoplášťová s tepelnou izolací z polystyrénových desek, krytina je z modifikovaných asfaltových pásů.