Občanská vybavenost

Mimoň - chráněné bydlení

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (80,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (74,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (67,2 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (82,1 kB)

Investor: Město Mimoň
Investiční náklady: 22 mil. Kč
Místo stavby – Mimoň – Vranovská ulice
Vedoucí projektant: Ing. Václav Pavlík
Datum: 2002

Do prostoru ve Vranovské ulici mezi stávající řadu čtyř třípodlažních bytových domů a Vranovskou alej byl navržen třípodlažní dům s chráněnými byty (dále DCHB) s 24 garsoniérami, společenskou místností a prostorami pro provoz a administrativu.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na výstavbu celého domu byla stavba rozdělena na dvě etapy: etapa I – bytová část, svislé komunikace, předávací místo, místnost pro pečovatelku s WC a umyvadlem, venkovní kanalizace, přípojky a kabelové distribuční rozvody NN, terénní úpravy, komunikace a oplocení, sadové úpravy; etapa II – společenská a provozně-administrativní část, navazující část venkovní kanalizace, komunikací a sadových úprav.

V současnosti je v provozu etapa I.

Bytová část DCHB byla postavena s částečným využitím stávajících základů, které zde byly připraveny v 80. letech pro výstavbu bytových domů. Byty byly navrženy tak, aby mohly být bez dalších stavebních zásahů upraveny na byty bezbariérové, a to doplněním speciálního vybavení (zařizovacími předměty sanity, madly, kuchyňskými linkami, skříněmi) či kompenzačními pomůckami podle konkrétního postižení a individuálních potřeb nájemce.

Obvodové zdi: POROTHERM 44 P+D – tl. 450 mm
Vnitřní zdi mezibytové a mezi byty a chodbou: POROTHERM 24 AKU - tl. 250 mm
Ostatní vnitřní nosné zdi: POROTHERM 24 P+D - tl. 250 mm, POROTHERM 44 P+D - tl. 450 mm
Stropy: filigránové tl. 180 mm.
Příčky tl. 150 mm z cihel plných, tl. 100 mm z PkCD.

Krov je tvořen dřevěnými sponkovanými rovnopasými příhradovými vazníky kladenými v podélném směru. Na jejich horní pasy jsou příčně osazeny krokve s horní zakřivenou plochou dávající střeše zaoblení. Střecha je dvouplášťová větraná s krytinou z modifikovaných asfaltových pásů s posypem.

Semily – Penny market

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (71,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (78,9 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (63,1 kB)

Investor: REWE s.r.o.
Investiční náklady: 20 mil. Kč
Místo stavby - Semily
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1997

Jednopodlažní hala supermarketu vnějších půdorysných rozměrů 36,4 m × 27,5 m.

Obvodové zdi tl. 450 mm jsou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM. Vyztuženy jsou svislými železobetonovými žebry litými do keramických tvarovek ve vzdálenostech do 5 m. Vnitřní nosná zeď je z cihel plných na MC 5.

Krov je tvořen sedlovými sponkovanými dřevěnými příhradovými vazníky uloženými na věnci v osových vzdálenostech 1,2 m s podélným zavětrováním. Střešní krytina je provedena z betonových tašek.

Nová Paka – Penny market

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (55,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (63,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (76,2 kB)

Investor: REWE s.r.o.
Investiční náklady: 21 mil. Kč
Místo stavby – Nová Paka
Vedoucí projektant: Ing. Vladislav Šulc
Datum: 1996

Jednopodlažní hala supermarketu vnějších půdorysných rozměrů 31,5 m × 32,0 m.

Obvodové zdi a dělicí zeď mezi prodejnou a zázemím jsou vyzděny z přesných tvárnic HEBEL. Stěny jsou ztuženy železobetonovými sloupy vzájemně propojenými věncem.

Krov je tvořen sedlovými sponkovanými dřevěnými příhradovými vazníky uloženými na věnci v osových vzdálenostech 1,2 m s podélným zavětrováním. Střešní krytina je provedena z betonových tašek.